Hvorfor virker lysterapi på vintertræthed og vinterdepression?

Og hvorfor kan vi alle have brug for det?

Lysterapi er for mange et kendt begreb - men for de fleste også behæftet med nogle misforståelser.

Lysterapi som behandlingsform mod vintertræthed og vinterdepression har været kendt i årtier, og er både anerkendt samt dokumenteret virkningsfuld. Lysterapi anbefales til de af os, der har vanskeligt ved at komme gennem vinteren, og er ramt af varierende grad af dårligt humør og lav energi. Tallene siger, at 5 – 8% er ramt af decideret vinterdepression. Men mere end halvdelen af os kan mærke tydelig forskel på sommer og vinter, og vil tydeligt kunne mærke positiv med mere dagslys.

Årsagen til, at vi har nytte af lysterapi er enkel: Det svarer næsten til at spørge, hvorfor vi har glæde af mad. Svaret er nemlig, at vores hjerne og krop er både afhængig af og styret af dagslyset og dets skift at farve og styrke i løbet af dagen. Lyset styrer vores døgnrytme, vores appetit, vores energiniveau, vores humør og en lang række andre eksistentielle funktioner i vores organisme.

I den korte forklaring fungerer vores hjerne og krop sådan, at når vi mødes af dagslyset om morgenen, så registrerer hjernen, at nu skal vi være vågne og fyldt med energi. Det sker ved, at kroppen skruer ned for produktionen af søvnhormonet melatonin, og op for lykkestoffet serotonin. Og om aftenen, når dagslyset forsvinder, sker det omvendte.

Men som bekendt er der meget lidt dagslys på vore breddegrader om vinteren. Og når vi så kombinerer det med vores moderne livsstil, hvor vi opholder os indendøre i gennemsnit 23 timer i døgnet - sommer og vinter, typisk i dårlig og mangelfuld belysning, så mangler vores organisme ofte det lys og de signaler, der styrer os korrekt gennem døgnet, søvn- og vågen-tilstand, hvile og aktivitet. Og for nogen er effekten af det manglende lys om vinteren så markant, at de faktisk kun kan fungere, hvis de får et tilskud af dagslys.

Dagslyslamper og herunder Needlite afgiver, som navnet indikerer, dagslys. Dagslys er kendetegnet ved at have alle regnbuens farver, og er derfor hvidt med et let blåligt skær. Dagslys rummer nemlig mest af det blå lys, og det er netop det blå lys, der styrer vores døgnrytme, og regulerer produktionen af hhv. søvnhormonet melatonin og lykkestoffet serotonin. Når vi mangler det blå lys i hverdagen og særligt om vinteren, opstår der rod i systemet: Vores energiniveau er markant lavere, end det kunne være. Og det samme gælder vores humør. Samtidig kan det være svært at sove, fordi kroppen mangler de klare signaler, der får den til at skelne klart mellem vågen og sove.

Ved at give et tilskud af dagslys enten som klassisk lysterapi med et markant lysboost om morgenen, eller som med Needlite, hvor lyset fås ved skrivebordet gennem arbejdsdagen, kan man hjælpe kroppen til at komme tilbage i takt, og dermed enkelt forbedre sit velbefindende hele døgnet.

Men netop fordi lyset er universelt nødvendigt for os alle, er det ikke kun de, der er hårdest ramt af vinterdepression og vintertræthed, der kan have glæde af et tilskud af dagslys. Tværtimod. Faktisk er det os alle, der året rundt vil kunne fungere endnu bedre, hvis vi får den mængde dagslys, vores organismer forventer og har brug for. 

Læs mere om, hvordan Needlite kan gøre din hverdag lettere her